RAP Wonen

De kloof tussen vraag en aanbod op de woningmarkt wordt steeds groter met als gevolg dat starters steeds moeilijker kunnen instappen. Het rijk streeft er naar de productie te vergroten van 70.000 woningen naar 100.000 nieuwe woningen per jaar. Om dit te kunnen realiseren is een andere aanpak nodig van het bouwproces.

RAP Wonen levert betaalbare en duurzame woningen die in een relatief korte tijd gerealiseerd kunnen worden. Door ons industriële productie proces zijn wij in staat binnen enkele weken de woningen te bouwen volgens de actuele normen van duurzaamheid en kwaliteit.

"Statendijck, een binnenstedelijke locatie, geschikt voor 14 eengezinswoningen, aan drie kanten omsloten door belangrijke (hoofd) wegen en direct naast de locatie een basisschool. Al met al een ingewikkelde locatie die bij voorbaat vraagt om veilig, gecoördineerd, schoon en snel te bouwen, oftewel RAP Wonen! Allereerst is het erg leuk om met innovatie aan de slag te gaan, je partners hierbij te betrekken en gewoon te beginnen. Het eindresultaat is dan ook zeer geslaagd"

Arie van der Plas, Projectmanager Statendijck

Timelapse project Statendijck

Veelgestelde vragen

Is een RAP Woning verplaatsbaar?

Rap woningen worden gebouwd als permanente of als verplaatsbare woning.

In het geval van een verplaatsbare woning worden de Rap woningen remontabel uitgevoerd zodat ze geschikt zijn voor een tijdelijke en dus korte exploitatieperiode. Ideaal voor locaties die
vooruitlopend op een bestemmingsplanwijziging op deze manier nuttig kan worden.

Tijdens een presentatie van RAP Wonen kunnen wij dit nader toelichten

Hoe draagt RAP Wonen bij aan het woningtekort?

Door de korte voorbereidingsperiode kunnen wij na opdracht binnen 3 maanden starten en binnen 8 maanden opleveren. Dit resulteert in nieuwe woonruimte binnen 1 jaar !
Daarnaast kunnen de tijdelijke RAP Woningen worden ingezet op locaties die anders jaren braak liggen door trage RO procedures.

Wat is de doorlooptijd van een RAP Wonen project?

De doorlooptijd is 8 maanden:

doorloopstijd RAP Woning

Aan welke eisen voldoet een RAP Wonen project?

RAP Wonen voldoet aan de eisen van:

  • Bouwbesluit
  • Circulair
  • BENG
  • Remontabel
  • Woningborg
  • WKB

Wie zitten er achter RAP Wonen?

Initiatiefnemer van RAP Wonen is Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen uit Katwijk en Gorinchem.
Ouwehand is sinds 1943 actief in woningbouw en bouwt jaarlijks ca. 700 woningen in West Nederland voor ontwikkelaars, gemeenten en corporaties.
Zie ook: www.ouwehandbouw.nl