Nederland heeft een serieus huisvestingsprobleem waardoor de productie van woningen moet vergroot van 70.000 naar 100.000 woningen per jaar en dat voor ieder jaar in de periode 2022 tot 2032. Afgelopen decennium was het beleid gericht op bouwen binnen de bebouwde omgeving. Het gevolg van deze keuze was dat de vergunningsprocedures in de bebouwde omgeving veel vertraging ondervonden door de invloed van de plannen op de bestaande omgeving. Veel RO procedures belanden bij de Raad van State met als gevolg veel vertraging van de vergunningsverlening. De bouwproductie opgave voor Nederland wordt hierdoor al jaren niet gerealiseerd.

Ook de woningbouw corporaties hebben de afgelopen jaren te weinig kunnen investeren in nieuwe huisvesting als gevolg van de ingevoerde verhuurdersheffing. Deze elementen en een jaarlijkse toename van de bevolking door onverwachte demografische ontwikkelingen in de maatschappij hebben geleid tot een groot te kort aan woningen. Door het gebrek aan een juiste verhouding van vraag en aanbod op de markt en de zeer lage rente stijgen de verkoopprijzen van koopwoningen tot grote hoogte.

Het gevolg is dat er een financiële kloof ontstaat in de maatschappij tussen hen die wel in staat zijn een koopwoning te kunnen kopen en degenen die dat niet kunnen. Met name starters zijn hierdoor nauwelijks in staat de 1e stap te maken op de woningmarkt. Door het bouwproduct te rationaliseren naar een industrieel proces is RAP Wonen in staat de kostprijs van de woning laag te houden met minimale kosten voor voorbereiding, engineering, calculatie en werkvoorbereiding.

Door het rationaliseren van het proces wordt bouwen een proces van assembleren op de bouwlocatie en dat in een zeer korte bouwtijd, sneller, goedkoper en schoner. RAP Wonen heeft wel de uitstraling van een traditionele woning en is van hoge kwaliteit en comfort volgens de eisen van het bouwbesluit, BENG, Woningborg en WKB. De woningen zijn ook circulair gebouwd en hebben een zeer lage CO2 footprint tijdens de bouw en zijn aansluitbaar op stadsverwarming.

De “time to market” is zeer kort doordat de woningen turnkey worden opgeleverd en de huuropbrengst direct aanvangt bij de start van de investering. Er zijn woningtypes met 2 of 3 slaapkamers met 121 of 128 m2 GBO en levensloop bestendige woningen voor bedoeld als seniorenwoningen of voor starters. In 2022 zullen wij ook appartementen leveren van RAP Wonen waarvoor het eerste project van 55 appartementen (Hooghkamer) wordt gerealiseerd in de Voorhout (gemeente Teylingen).

Remontabel

RAP Wonen kan ook worden ingezet als tijdelijke huisvesting voor gemeenten of corporaties. De woningen kunnen hierdoor op hele korte termijn een concrete oplossing bieden voor de acute woonvraag. Veel gemeenten beschikken over locaties waar het bestemmingsplan nog niet definitief is terwijl gedurende de langlopende proceduretijd RAP Wonen in die periode een concrete woonoplossing kan bieden. De woningen kunnen voor een periode van 8 tot 15 jaar worden geëxploiteerd en daarna worden gedemonteerd en verplaatst naar een andere locatie.

Het is nu mogelijk om onze proefwoningen zelf te ervaren. De juiste beleving vinden wij zeer belangrijk. Wij heten u van harte welkom. Een bezoek inplannen of meer technische informatie ontvangen over onze RAP woningen? Dat kan via tim.vanwesterhuis@ouwehandbouw.nl en 0645302138.