RAP Wonen is een industrieel bouwconcept en met de lancering richt RAP Wonen zich op het versnellen van het bouwproces van eensgezinswoningen, levensloop bestendige woningen en binnenkort met appartementen middels de RAP Wonen methodiek. Dit betekent dat korte voorbereidingstijd en snelle bouwtijd kan bijdragen aan het verkleinen van het woningtekort in Nederland.

Om het probleem van het woningtekort aan te pakken is RAP Wonen op zoek gegaan naar een innovatieve oplossing. Een nieuwe snellere manier om te bouwen. Door de ervaring van bouwen met partners heeft initiatiefnemer Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen uit Katwijk en Gorinchem veel innovatie kunnen doorvoeren in de processen van voorbereiding en uitvoering waardoor de kwaliteit is verbeterd. Ouwehand is sinds 1943 actief in woningbouw en bouwt jaarlijks ca. 700 woningen in West Nederland voor ontwikkelaars, gemeenten en corporaties. Zie ook: www.ouwehandbouw.nl

RAP Wonen richt zich tot gemeenten, woningbouw corporaties en beleggers.  Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij één van onze van RAP Wonen adviseurs.

Voordelen

Betaalbare woning door reductie van bouwkosten

Snel gebouwd, duurzaam karakter

Toekomstbestendig voor elke levensfase